Сибсы → Joop Bullsara del Pemba

Delta Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
Demon Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
Deva Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
Dezna Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
1 litter 3 puppies
Doctor Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
Dogo Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
Don Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
Dracula Bullsara Del Pemba ()
Dogo Сanario
№ pedigree: COR A 744-13/346
1 January 2013 - 18 May 2016 5 litters 15 puppies
Dragon Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
Honda Bullsara del Pemba (Jade)
Dogo Сanario
№ pedigree: COR A 754-13/34
Born: 20 October 2013
5 litters 12 puppies
Ola Bullsara Del Pemba
Dogo Сanario
Born: 12 January 2015
Opal Bullsara Del Pemba
Dogo Сanario
Born: 12 January 2015
3 litters 17 puppies
Ornela Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
№ pedigree: 0175722
Born: 12 January 2015
Osiria Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 12 January 2015
King Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 22 May 2014
Kong Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 22 May 2014
Kuno Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 22 May 2014
Kyra Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 22 May 2014
Dogo Сanario
№ pedigree: Roi 15/38927
Born: 24 December 2014
Hymera Vinciguerra
Dogo Сanario
Born: 24 December 2014
Negra Vinciguerra
Dogo Сanario
Born: 24 December 2014
Morena Vinciguerra
Dogo Сanario
Born: 26 August 2015
2 litters 8 puppies
Faith Bullsara Del Pemba
Perro de Presa Canario
№ pedigree: COR A 1780-17/346
Born: 22 November 2017
Fako Bullsara Del Pemba
Dogo Сanario
Born: 12 November 2016
Fosca Bullsara Del Pemba
Dogo Сanario
Born: 12 November 2016
Nirvana Bullsara Del Pemba
Perro de Presa Canario
Born: 1 January 2018
Tonka Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Dogo Сanario