Сибсы → Joop Bullsara del Pemba

Delta Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
Demon Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
Deva Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
Dezna Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
1 litter 3 puppies
Doctor Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
Dogo Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
Don Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
Dracula Bullsara del Pemba (DJ)
Dogo Сanario
№ pedigree: COR A 744-13/346
Born: 1 January 2013
6 litters 16 puppies
Dragon Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 1 January 2013
Honda Bullsara del Pemba (Jade)
Dogo Сanario
№ pedigree: COR A 754-13/34
Born: 20 October 2013
6 litters 11 puppies
Ola Bullsara Del Pemba
Dogo Сanario
Born: 12 January 2015
Opal Bullsara Del Pemba
Dogo Сanario
Born: 12 January 2015
2 litters 11 puppies
Ornela Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
№ pedigree: 0175722
Born: 12 January 2015
Osiria Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 12 January 2015
King Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 22 May 2014
Kong Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 22 May 2014
Kuno Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 22 May 2014
Kyra Bullsara del Pemba
Dogo Сanario
Born: 22 May 2014
Dogo Сanario
№ pedigree: Roi 15/38927
Born: 24 December 2014
Hymera Vinciguerra
Dogo Сanario
Born: 24 December 2014
Negra Vinciguerra
Dogo Сanario
Born: 24 December 2014
Morena Vinciguerra
Dogo Сanario
Born: 26 August 2015
2 litters 8 puppies
Fako
Dogo Сanario
Born: 12 November 2016
Fosca
Dogo Сanario
Born: 12 November 2016
Tonka Bullsara del Pemba
Dogo Сanario