Сибсы → Golan De Carpatcan

E'reuben De Carpatcan
Dogo Сanario
Born: 8 May 2016
Elena De Carpatcan
Dogo Сanario
Born: 8 May 2016
Endo De Carpatcan
Dogo Сanario
Born: 8 May 2016
Bucovina Working Dogs B'amado
Perro de Presa Canario
№ pedigree: COR A 2174-19/346
Born: 19 December 2018
Bucovina Working Dogs Bagheera
Perro de Presa Canario
№ pedigree: COR A 2176-19/346
Born: 19 December 2018
Bucovina Working Dogs Baloo
Perro de Presa Canario
№ pedigree: COR A 2175-19/346
Born: 19 December 2018
Bucovina Working Dogs Bruna
Perro de Presa Canario
№ pedigree: COR A 2178-19/346
Born: 19 December 2018
Fatima De Carpatcan
Dogo Сanario
Born: 25 August 2016
Fiona De Carpatcan
Dogo Сanario
Born: 25 August 2016
Firicel De Carpatcan
Dogo Сanario
№ pedigree: COR A 1550-16/346
Born: 25 August 2016
Fobia De Carpatcan
Dogo Сanario
№ pedigree: COR A 1555-16/346
Born: 25 August 2016
Frasin De Carpatcan
Dogo Сanario
Born: 25 August 2016
Furia De Carpatcan
Dogo Сanario
Born: 25 August 2016
Antidot De Varro Bull
Perro de Presa Canario
Born: 5 December 2019
Demetra De Varro Bull
Perro de Presa Canario
Born: 5 December 2019
Isis De Varro Bull
Perro de Presa Canario
Born: 5 December 2019
Poison De Varro Bull
Perro de Presa Canario
Born: 5 December 2019
Roman De Varro Bull
Perro de Presa Canario
Born: 5 December 2019
Shogun De Varro Bull
Perro de Presa Canario
Born: 5 December 2019
Perro de Presa Canario
Born: 5 December 2019
Bucovina Working Dogs C'dick
Perro de Presa Canario
№ pedigree: A2391-19/346
Born: 1 June 2019
Perro de Presa Canario
№ pedigree: A2392-19/346
Born: 1 June 2019
Perro de Presa Canario
№ pedigree: A2396-19/346
Born: 1 June 2019
Perro de Presa Canario
№ pedigree: A2394-19/346
Born: 1 June 2019
1 litter 1 puppy