Сибсы → Nati De Spalato Bull

Caza Mayor Baby Canaria
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
Caza Mayor Balder
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
Caza Mayor Brynhil
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
Caza Mayor Bugatti
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
Caza Mayor Bury Canario
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
Achiles Can y Cero
Dogo Сanario
Born: 18 February 2012
Apache Can y Cero
HD-B, ED-0
Dogo Сanario
№ pedigree: JR 70131 Dc
Born: 18 February 2012
1 litter 7 puppies
Aragorn Can y Cero
Dogo Сanario
Born: 18 February 2012
Auditor Can y Cero
Dogo Сanario
№ pedigree: JR 70130
Born: 18 February 2012
Awalon Can y Cero
Dogo Сanario
Born: 18 February 2012
La Donna de Spalato Bull
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
La Loca de Spalato Bull
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
Ladron de Spalato Bull
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
Lady de Spalato Bull
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
3 litters 8 puppies
Laos de Spalato Bull
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
Largo D Shot de Spalato Bull
Dogo Сanario
№ pedigree: HR 10127 CCP
Born: 25 May 2012
Latina de Spalato Bull
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
Lima de Spalato Bull
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
Lobo de Spalato Bull
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
Loco de Spalato Bull (Argo)
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
5 litters 16 puppies
Luma de Spalato Bull (Tundra)
Dogo Сanario
№ pedigree: PK 23255/13 // HR10133 CCR
Born: 25 May 2012
4 litters 15 puppies
Luna de Spalato Bull
Dogo Сanario
№ pedigree: MET.P.P.C 1691/H/13
Born: 25 May 2012
Lupa de Spalato Bull
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
1 litter 2 puppies
Lupino de Spalato Bull
Dogo Сanario
Born: 25 May 2012
Macao De Spalato Bull
Dogo Сanario
Born: 15 February 2014
Mago De Spalato Bull
Dogo Сanario
Born: 15 February 2014
2 litters 5 puppies
Marocho de Spalato Bull
Dogo Сanario
Born: 15 February 2014
Maruka de Spalato Bull
Dogo Сanario
Born: 15 February 2014
1 litter 2 puppies
Morocha de Spalato Bull
Dogo Сanario
Born: 15 February 2014
Bea De Spalato Bull
HD-A, ED-0
Dogo Сanario
3 litters 6 puppies