Parma de Presa Awangarda
Dogo Сanario

COI:  8.203125%
Sex:  female
Age:  13 years
Born:  30 October 2005
Breeder:  Kasprzak Paweł. Pitomnik "Presa Awangarda"

About Dog


NULL

Pedigree

Chuck Norris de Presa Awangarda Chuck Norris de Presa Awangarda
Grey De Irema Curto Grey De Irema Curto
HD-B
Tinguaro Tinguaro
Gara de Irema Curto Gara de Irema Curto
HD-B
Tomas De Irema Curto Tomas De Irema Curto
Rubia
Carpo
Leon Leon
Clary
Negri Negri
No data
No data
No data
No data
Xuta De Irema Curto Xuta De Irema Curto
Tigre
Leon Leon
Troyka Troyka
Mora Coliseum
Tibia Tibia
Leon Leon
Clary
No data
No data
Dama De Presa Awangarda Dama De Presa Awangarda
Quino De Irema Curto Quino De Irema Curto
Nestor De Irema Curto Nestor De Irema Curto
DNA, HD-B (AVEPA)
Leon Leon
Quina de Irema Curto Quina de Irema Curto
HD-B
Tomas De Irema Curto Tomas De Irema Curto
Rubia
Grey De Irema Curto Grey De Irema Curto
HD-B
Tinguaro Tinguaro
Gara de Irema Curto Gara de Irema Curto
HD-B
Tomas De Irema Curto Tomas De Irema Curto
Carpo
Leon Leon
Clary
Negri Negri
Grey De Irema Curto Grey De Irema Curto
HD-B
Tinguaro Tinguaro
Gara de Irema Curto Gara de Irema Curto
HD-B
Tomas De Irema Curto Tomas De Irema Curto
Carpo
Leon Leon
Clary
Negri Negri
Esa De Irema Curto Esa De Irema Curto
Grey De Irema Curto Grey De Irema Curto
HD-B
Tinguaro Tinguaro
Gara de Irema Curto Gara de Irema Curto
HD-B
Tomas De Irema Curto Tomas De Irema Curto
Tomas De Irema Curto Tomas De Irema Curto
Rubia

Littermates

30.10.2005
Pablo de Presa Awangarda
Dogo Сanario
Born: 30 October 2005
5 litters 16 puppies
Parco de Presa Awangarda
Dogo Сanario
№ pedigree: PKR.WU.II-94409
Born: 30 October 2005
3 litters 14 puppies
Parisienne De Presa Awangarda
Dogo Сanario
№ pedigree: PKR.II-87100 / 5325/XXIII/04
Born: 30 October 2005
3 litters 15 puppies