Weijie Long

Weijie Long
China - Enshi

Owner's by


Zhanlang De Wowpresa
Perro de Presa Canario
Born: 26 February 2017
Taisen De Wowpresa
Perro de Presa Canario
Born: 21 December 2016
Hit De Wowpresa
Perro de Presa Canario
Born: 7 June 2016