Yao A

Yao A
China - Liuyang

Owner's by


D85 De Wowpresa
Perro de Presa Canario
Born: 26 February 2017