Guia Pancho

Guia Pancho
Tenerife, Spain

Owner's by


SIMBA DE GAYFA
Presa Canario
2 litters 3 puppies