Chuxunski V

Chuxunski V
Russia - Pyatigorsk
Dogo Сanario

Breeder's by


12.11.2007
A'Xynta
Dogo Сanario
№ pedigree: RKF 2220347
Born: 12 ноября 2007
1 litter
Owner: Karluk V
Country: Russia
City: Pyatigorsk
Alyaska
Dogo Сanario
№ pedigree: RKF 2220348
Born: 12 ноября 2007
1 litter
Owner: V RABOTE (!)
Amir-Han (Fedai)
Dogo Сanario
№ pedigree: RKF 2220344
Born: 12 ноября 2007
1 litter
Dogo Сanario
№ pedigree: RKF 2220345
Born: 12 ноября 2007
1 litter