Сибсы → Otvajni Rich iz Grafstva Art

Presa Canario
Born: 24 January 2006
Tatochka Ot Natochki Iz Grafstva Art
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1927801
Born: 24 January 2006
3 litters 6 puppies
Presa Canario
Born: 24 January 2006
Ted Red Fart Iz Grafstva Art
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1927796
Born: 24 January 2006
11 litters 52 puppies
Presa Canario
Born: 24 January 2006
Teo-Dor Torero Iz Grafstva Art
Presa Canario
Born: 24 January 2006
Teodora Faru Iz Grafstva Art
Presa Canario
Born: 24 January 2006
Teshli Hart Iz Grafstva Art
Presa Canario
№ pedigree: RKF: 1927800
24 January 2006 - 2 April 2016 1 litter 5 puppies
Tuk Far Best Iz Grafstva Art
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1927794
Born: 24 January 2006
13 litters 38 puppies
Tutsi Milashka Iz Grafstva Art
Presa Canario
Born: 24 January 2006
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1783082
Born: 19 August 2005
1 litter 10 puppies
Zetta Znatnaya Osoba iz Grafstva Art
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1679381
Born: 25 September 2004
1 litter 4 puppies
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1679377
Born: 25 September 2004
1 litter 1 puppy
Zorgan Zvezdni Malchik iz Grafstva Art
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1679379
Born: 25 September 2004
2 litters 4 puppies
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1629768
Born: 30 June 2004
Salinas Grande iz Grafstva Art
Presa Canario
Born: 14 November 2005
1 litter 1 puppy
Saragosa Ebro iz Grafstva Art (Odji)
Presa Canario
14 November 2005 - 18 August 2013
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1624796
Born: 24 March 2004
Gissaro Kassinero iz Grafstva Art
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1624792
24 March 2004 - 26 February 2015
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1624795
Born: 24 March 2004
1 litter 1 puppy
Gual Kan Kora iz Grafstva Art
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1624797
Born: 24 March 2004
1 litter 3 puppies
Koza Nostra iz Grafstva Art
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1783105
Born: 23 April 2005
Fantom Nochi iz Grafstva Art (Romka)
Presa Canario
№ pedigree: JEZ 133
Born: 3 April 2006
Fata Morgana iz Grafstva Art
Presa Canario
Born: 3 April 2006
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1783089
Born: 5 June 2005
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1783092
Born: 5 June 2005
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1783090
Born: 5 June 2005
2 litters 7 puppies
Unikalnaya Uelsi iz Grafstva Art
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1927793
Born: 14 February 2006
Presa Canario
№ pedigree: RKF 1624788
Born: 6 July 2004
Presa Canario
Born: 6 July 2004
1 litter 1 puppy
Presa Canario
№ pedigree: CKOP07128945
Born: 2 March 2006
Presa Canario
Born: 2 March 2006
1 litter 1 puppy
Presa Canario
Born: 2 March 2006
1 litter 1 puppy