Frizina Nataliya

Frizina Nataliya
Russia - Zelenokumsk
Dogo Сanario

Owner's by


Tekilla Jazz
Dogo Сanario
№ pedigree: RKF 2679044
Born: 10 февраля 2010
1 litter
Tais Afinskaya
Dogo Сanario
№ pedigree: RKF 2679043
Born: 10 февраля 2010

Breeder's by


27.7.2012
Tamislava
Dogo Сanario
Born: 27 июля 2012
Dogo Сanario
Born: 27 июля 2012
Dogo Сanario
Born: 27 июля 2012
Dogo Сanario
Born: 27 июля 2012
Dogo Сanario
Born: 27 июля 2012