Guia Pancho

Guia Pancho
Tenerife, Spain

Owner's by


Simba de Gayfa
Presa Canario
1 litter 2 puppies