Guia Pancho

Guia Pancho
Tenerife, Spain

Owner's by


Simba de Gayfa
Perro de Presa Canario
1 litter 2 puppies