Karluk V

Karluk V
Russia - Pyatigorsk
Dogo Сanario

Owner's by


A'Xynta
Dogo Сanario
№ pedigree: RKF 2220347
Born: 12 ноября 2007
1 litter
Breeder: Chuxunski V
Country: Russia
City: Pyatigorsk

Breeder's by


Best
Dogo Сanario