Catalog → dogo сanario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Konkvistador Cortez Noble Sangre
Dogo Сanario
Born: 25 June 2012
Added to the catalog 23 May 2013
1 litter 1 puppy
Konor
Dogo Сanario
Added to the catalog 4 December 2012
Konor Peneleos
Dogo Сanario
Added to the catalog 1 November 2017
Kora
Dogo Сanario
№ pedigree: LOE 1704221
Born: 6 January 2007
Added to the catalog 5 April 2012
1 litter 2 puppies
Kora de Tamaran Bull
Dogo Сanario
Born: 15 May 2007
Added to the catalog 25 September 2011
Kora Noble Sangre
Dogo Сanario
Born: 25 June 2012
Added to the catalog 30 October 2014
1 litter 4 puppies
Kora Of Lumen..
Dogo Сanario
№ pedigree: JR 70298 DC
Born: 1 December 2014
Added to the catalog 14 July 2017
Korado Caballero Canario
Dogo Сanario
Added to the catalog 8 June 2016
1 litter 1 puppy
Korba Caballero Canario
Dogo Сanario
Added to the catalog 26 February 2015
Korea de Tauco
Dogo Сanario
Added to the catalog 30 March 2012
2 litters 2 puppies
Koreena J7
Dogo Сanario
Born: 5 September 2008
Added to the catalog 3 April 2013
Koronel De Samcor
Dogo Сanario
№ pedigree: LOE 1971913
Born: 27 January 2010
Added to the catalog 29 November 2017
2 litters 2 puppies
Korosdombi Akim (Rocky)
Dogo Сanario
№ pedigree: MET P.P.C.1245/10
Born: 22 April 2010
Added to the catalog 31 December 2012
1 litter 8 puppies
Korosdombi Annabell
Dogo Сanario
Born: 22 April 2010
Added to the catalog 23 May 2013
1 litter 1 puppy
Korosdombi Annamari
Dogo Сanario
№ pedigree: MET.P.P.C. 1247/10
Born: 22 April 2010
Added to the catalog 10 April 2014
2 litters 2 puppies
Korrida De Rey Gladiador
Dogo Сanario
Born: 4 August 2011
Added to the catalog 27 September 2012
Koryak de Tierra de Volcanes
Dogo Сanario
№ pedigree: LOE 1881852
Born: 19 January 2009
Added to the catalog 17 February 2014
1 litter 1 puppy
Koza Nostra iz Grafstva Art
Dogo Сanario
№ pedigree: RKF 1783105
Born: 23 April 2005
Added to the catalog 13 February 2013
Krakatoa de Tierra de Volcanes
Dogo Сanario
Born: 19 January 2009
Added to the catalog 31 July 2013
1 litter 2 puppies
Kraken De Hha
Dogo Сanario
Added to the catalog 8 December 2017