Catalog → dogo сanario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nano de Barnacan Bull
Dogo Сanario
Born: 11 March 2007
Added to the catalog 22 November 2012
Nano de Canmuc
Dogo Сanario
Born: 24 October 2005
Added to the catalog 7 March 2012
1 litter 2 puppies
Nano Iz Grafstva Art (Nir)
Dogo Сanario
№ pedigree: RKF 3101640
Born: 20 July 2011
Added to the catalog 14 February 2015
Nao de Irema Curto
Dogo Сanario
Born: 30 October 2002
Added to the catalog 22 February 2012
Naomi Campbell
Dogo Сanario
Born: 27 December 2012
Added to the catalog 27 November 2013
Naomi la Duquesa de Chacla's Bull
Dogo Сanario
Born: 19 October 2014
Added to the catalog 24 December 2014
Napalm Presagaute's
Dogo Сanario
Born: 26 April 2007
Added to the catalog 21 February 2012
Napo Nuestra Sangre
Dogo Сanario
Born: 19 September 2013
Added to the catalog 26 November 2013
Napoleon Bonapart (Rudolf)
Dogo Сanario
Born: 27 December 2012
Added to the catalog 27 November 2013
Napoleon Bravo Kennel
Dogo Сanario
Born: 1 June 2013
Added to the catalog 9 March 2015
Napoleon De Ajodar
Dogo Сanario
№ pedigree: L.O.: 0149544
Born: 28 February 2015
Added to the catalog 21 October 2015
Nara
Dogo Сanario
Born: 19 September 1997
Added to the catalog 22 November 2012
1 litter 4 puppies
Nara de Guadaneth
Dogo Сanario
№ pedigree: RRC 0086376
Added to the catalog 26 December 2013
1 litter 1 puppy
Nara de Naraclan
Dogo Сanario
Born: 15 March 2012
Added to the catalog 22 November 2012
Narco de Iron Bull
Dogo Сanario
23 March 2012 - 1 July 2014 Added to the catalog 22 October 2014
Narco de la Isla de los Volcanes
Dogo Сanario
Born: 2 August 2010
Added to the catalog 2 January 2015
Nari de la Legion
Dogo Сanario
Born: 30 March 2014
Added to the catalog 6 October 2015
Narugo de Tierra de Volcanes (Terriffe)
Dogo Сanario
№ pedigree: LOE 1664794
Born: 7 August 2006
Added to the catalog 10 March 2012
9 litters 10 puppies
Nasert's Neela
Dogo Сanario
№ pedigree: UKC P604-402
Born: 5 December 2008
Added to the catalog 2 March 2012
1 litter 1 puppy
Nash Iz Grafstva Art
Dogo Сanario
Born: 12 May 2016
Added to the catalog 19 July 2016