V Tatyana

V Tatyana
Russia - Moscow
Dogo Сanario

Owner's by


Divine Gold San Tsarskaya Staya
Dogo Сanario
Born: 11 апреля 2008
Breeder: Potapov Andrei & Stupnikova Nataliya
Kennel: Tsarskaya Staya
Phone: +7(495)506-81-83
Email: aa.potapoff@yandex.ru
Country: Russia
City: Moscow